Tag: ผู้หญิง


ขอเน้นว่าการนอนหลับนั้นสำคัญ ไม่แตกต่างจากการออกกำลังกายและการเลือกรับประทานอาหารเนื่องจากการนอนหลับไม่เพียงพออาจส่งผลต่อฮอร์โมนในร่างกายทำให้ระบบเผาผลาญเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความเครียด นอนหลับอย่างน้อย 7 ชั่วโมงต่อวัน Read more…