บัตรเครดิต TMB So Chill

สมัครบัตรเครดิต ออนไลน์

บัตรเครดิต TMB So Chill

รายละเอียด บัตรเครดิต TMB So Chill

  • เบิกได้สูงสุดวันละไม่เกิน 50,000 บาท
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด 3 %
  • รับดอกเบี้ยชิลล์ 9.5%
  • รับเงินคืน 5% จากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ
  • แบ่งจ่าย TMB So GooOD 0% 3 เดือน
  • คุ้มครองประกันอุบัติ 6 ล้านบาท
  • ไม่มี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี

บัตรเครดิต TMB